Vi hälsar härmed Lousie Östergren välkommen till vårt arbetslag!

Vi som arbetar på Mittjasvallen 2013 är:

Lars Mittjas

Hanna Mittjas

Marie-Lousie (Marillo) Eriksson

Linnéa Rotberger

Rasmus Alex-Petersen

Lousie Östergren